icej

ICEJ ČR
Komárkova 4
148 00, Praha 4

Tel: +420 272 732 636
icej(zavináč)ecn.cz

Centra vzdělávání a dialogu

Vítejte na stránkách projektu „Centra vzdělávání a dialogu”, ve kterém školám v ČR nabízíme ve spolupráci s Židovským muzeem v Praze a s Terezínskou iniciativou interaktivní multimediální vzdělávací aktivity na témata holocaustu a antisemitismu a besedy s pamětníky holocaustu.

Na příkladu holocaustu – konkrétní historické události – se studenti interaktivní formou na přednáškách a workshopech dozvědí o tom, jak strašlivé důsledky mělo uplatňování rasistické ideologie v praxi. Jsou vedeni k tomu, aby o tomto nebezpečí samostatně uvažovali a naučili se citlivosti na projevy předsudků, rasismu, antisemitismu, xenofobie a extremismu, které se vyskytují i v současné době.

Jádrem projektu jsou přednášky a besedy na školách, jenž uskutečňují odborně vyškolení lektoři, kteří používají dobové dokumenty, originální multimediální pomůcky, citují z publikací souvisejících s tématem a využívají osobní znalost životních příběhů pamětníků. V současné době ještě stále můžeme uskutečňovat řadu přednášek společně s pamětníky holocaustu, nicméně v budoucnosti to bude stále složitější.

Vzdělávací aktivita programu primární prevence trvá dvě vyučovací hodiny.

Cena přímých nákladů za provedení vzdělávací aktivity činí Kč 810,00 (odměna lektorovi) + Kč 810,00 (odměna pamětníkovi, je-li přítomen) + náklady na cestovné. Stanovení finální výše ceny i způsobu jejího proplacení necháváme na individuální domluvě mezi konkrétním lektorem, pamětníkem a školou.

Tento projekt byl v období 1. 9. 2009 – 31. 7. 2012 spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Vzdělávací aktivity byly v tomto období nabízeny školám zdarma.

Partneři projektu

logo_TI           LOGOLINK_ZM_2012           logo_Yad_Vashem

Další partner

logo_OKD  logo_EON  logo_NMP